Is een advocaat nodig voor de aankoop van Spaans vastgoed ?

 


In Spanje verlijdt de notaris alleen maar de notariële akte. Alle overige (juridische) voorbereidingen gebeuren door de advocaten van beide partijen. Zodoende is het een MUST om een betrouwbare eigen advocaat in Spanje onder de arm te nemen. Uiteraard kunnen wij u een dergelijke advocaat aanraden, die u bijstaat in uw eigen taal.

Wat doet uw advocaat

Uw advocaat controleert of alles juridisch en stedenbouwkundig in orde is met uw droomwoning en zorgt ervoor dat u de woning schuldenvrij koopt, want in Spanje kunnen er allerhande schulden (bankschulden, belastingen, achterstallige betalingen van nutsvoorzieningen, gemeenschappelijke kosten, enz) op het aangekochte pand rusten, die van de koopsom moeten afgehouden worden, alvorens de verkoper het saldo in handen krijgt. Uw advocaat zorgt ook voor de aanvraag van uw NIE (Numero de Identificacion de Extranjeros) : dit is uw Spaans nationaal nummer dat u nodig hebt voor de aankoop van uw woning, maar ook voor het openen van een bankrekening, belangrijke aankopen, enz.

Volmacht

Het makkelijkste is dat u uw advocaat in Spanje een (notariële) volmacht geeft zodat hij niet alleen de aankoopakte voor u kan ondertekenen, maar ook kan zorgen voor de overdracht van de nutsvoorzieningen, de daarvoor vereiste domiciliëringen, de betaling van uw Spaanse belastingen, enz.

Reservatiecontract en waarborgsom

Na aanvaarding van uw bod door de verkoper wordt er een reservatie-contract opgesteld. In deze fase is het ook gebruikelijk om een waarborgsom van +/- 6.000 euro over te schrijven, bij voorkeur op de derdenrekening van uw eigen advocaat in Spanje. Pas daarna zal de makelaar van de verkoper het pand ‘van de markt halen’. Wij raden u aan om in dit reservatie-contract een aantal opschortende voorwaarden op te nemen: o.a. in orde zijn van de vergunningen van het pand, zodat u uw waarborgsom kunt terug vragen, indien deze voorwaarden niet worden vervuld.


Verkoopovereenkomst

Vervolgens wordt in samenspraak tussen ons en de advocaten van beide partijen een onderhandse verkoopovereenkomst opgesteld, waarin de rechten en plichten van koper en verkoper duidelijk worden omschreven.
Soms wordt er bij ondertekening van dit contract een voorschot van 10 % gevraagd, waarop de hierboven vermelde waarborgsom in mindering wordt gebracht. Ondertussen gaat uw advocaat in samenspraak met ons en de advocaat van de verkoper verder na of alles juridisch en stedenbouwkundig in orde is met Uw droomwoning en welke hypotheken of schulden er eventueel op het pand rusten (bankschulden, achterstallige belastingen, achterstallige betalingen van nutsvoorzieningen, gemeenschappelijke kosten, enz.), zodat hij kan eisen dat de notaris deze schulden inhoudt op de koopsom en zodat u de woning volledig schuldenvrij krijgt. Vervolgens wordt in samenspraak tussen ons en de advocaten van beide partijen een onderhandse verkoopovereenkomst opgesteld, waarin de rechten en plichten van koper en verkoper duidelijk worden omschreven. Soms wordt er bij ondertekening van dit contract een voorschot van 10 % gevraagd, waarop de hierboven vermelde waarborgsom in mindering wordt gebracht.


Notaris

Voor de notariële akte hoeft u niet aanwezig te zien, want uw advocaat kan die voor u ondertekenen. Deze akte wordt in het Spaans opgesteld, maar uw advocaat bezorgt u op voorhand de nodige uitleg en vertaalt voor u ter plaatse, indien u zelf aanwezig wenst te zijn. Uiteraard dient de koopsom op voorhand overgeschreven te worden op rekening van uw eigen advocaat.
Bij de akte zijn minstens aanwezig: de advocaten van beide partijen en de vastgoedmakelaars van beide partijen. Indien u een krediet aangaat of indien de verkoper zijn krediet nog dient af te lossen, zullen er ook vertegenwoordigers van de betrokken banken aanwezig zijn. Ter plaatse worden alle nodige betalingen aan alle betrokken partijen uitgevoerd (vaak nog met bankcheques) en krijgt u of uw advocaat de sleutels van het pand. Uw advocaat zorgt ook voor de aanvraag van een ‘eigendomscertificaat’ : dit biedt u de zekerheid dat de verkoper het pand geen tweede keer kan verkopen (zoals in andere landen soms gebeurt), in afwachting van de inschrijving van uw aankoopakte in het eigendomsregister, waarvoor uw advocaat ook zorgt.


Nutsvoorzieningen, kosten en belastingen

Zoals gezegd  geeft u een volmacht aan uw advocaat in Spanje zodat hij voor u kan regelen : het openen van een Spaanse bankrekening (met online beheer), de overdracht van de nutsvoorzieningen, de betaling van de gemeenschappelijke kosten bij een appartementsgebouw, de nodige bankdomiciliëringen, de vereiste belastingaangifte en betaling van uw Spaanse belastingen (gemeentebelasting (=IBI), huisvuilbelasting (=’basura’), jaarlijkse personenbelasting, enz.). Wij leggen u graag uit hoe dit allemaal praktisch in zijn werk gaat. Zie ook de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op onze website: www.sempersol777.com

Mits bijstand door de juiste vastgoedmakelaar en de juiste advocaat in Spanje kan het hele aankoopproces voor u veilig en zorgeloos verlopen.

Wilt u weten wat er te koop is in en rond Marbella en bent u op zoek naar betrouwbare ondersteuning ? Kijk dan gerust op onze website of vul uw criteria in op ons webformulier en laat ons voor u zoeken : www.sempersol-777.com

Hebt u vragen of wilt u dat wij uw droompand vinden, mail ons gerust via : info@sempersol777.com

 


Wij horen graag van u!